Najbliższe forum

II Łódzkie Forum Ochrony Danych Osobowych
7 czerwca 2017 roku,
Łódź Hotel Savoy ul. Traugutta 6.


W 2017 roku, w drugiej edycji Forów, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), skupimy się na kompetencjach i zadaniach oraz statucie Inspektora Ochrony Danych jako następcy ABI. Poruszymy istotną kwestię identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności człowieka (podejście oparte na ryzyku, risk-based approach). Skupimy się także na komunikacji pomiędzy ABI a osobami odpowiedzialnymi w organizacji za kwestie informatyczne oraz na ich wspólnych działaniach. Poruszymy również temat zgód oraz obowiązków informacyjnych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, zarówno w podmiotach prywatnych jak i publicznych.

II Łódzkie
Forum

07 czerwca 2017 roku

Cena: 390 zł netto
Łódź

II Warmińsko-Mazurskie
Forum

05 października 2017 roku

Cena: 390 zł netto
Olsztyn

II Opolskie
Forum

15 listopada 2017 roku

Cena: 390 zł netto
Opole

II Świętokrzyskie
Forum

16 listopada 2017 r. 

Cena: 390 zł netto
Kielce

II Podkarpackie
Forum


Cena: 390 zł netto
Rzeszów 

II Zachodniopomorskie
Forum


Cena: 390 zł netto
Szczecin

II Lubelskie
Forum


Cena: 390 zł netto
Lublin

II Kujawsko-Pomorskie
Forum


Cena: 390 zł netto
Bydgoszcz

I Mazowieckie
Forum


Cena: 390 zł netto
Warszawa

II Lubuskie
Forum


Cena: 390 zł netto
Zielona Góra

II Podlaskie
Forum


Cena: 390 zł netto
Białystok

III
MIODO


jesień 2017 roku

Szczegóły wkrótce 

Wydarzenia zrealizowane w 2017 roku

II Pomorskie
Forum

30 maja 2017 roku

Cena: 390 zł netto
Gdańsk

II
MIODO

25-26 maja 2017 roku

Tuszyn k. Łodzi
Szczegóły na www.MIODO.org

II Wielkopolskie
Forum

31 marca 2017 roku

Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35
Poznań

II Dolnośląskie
Forum

30 marca 2017 roku

Hotel Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27A
Wrocław

II Górnośląskie
Forum

24 marca 2017 roku

Hotel Diament Spodek
Al. Korfantego 35
Katowice

II Małopolskie
Forum

23 marca 2017 roku

Hotel Atrium
ul. Krzywa 7
Kraków

Warsztaty RBA
Katowice

07 marca 2017 roku

Hotel Diament Spodek
Al. Korfantego 35
Katowice

Organizator

Prelegenci Forów

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Prezes Zarządu European Network Security Institute (ENSI), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)

Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi sp. z o.o.

Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspert ochrony danych osobowych, certyfikowany audytor ISO 27001

Marcin Soczko

Marcin Soczko

Audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Maciej Gruszczyński

Maciej Gruszczyński

Prezes Zarządu Ariergarda Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Konrad Mazur

Konrad Mazur

Autor i redaktor serwisu Cyberprzestępczość.pl, doktorant Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, praktykujący prawnik

Kontakt

Siedziba i dane spółki:

Ariergarda Sp. z o.o.
Storczyków 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629 247 26 82, REGON: 362286349, KRS: 0000572155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 6 000,00 zł opłacony w całości

tel.:+48 (32) 723 21 51, mail: biuro@ariergarda.pl